Buttons links

Aangepast Sporten


Aangepast Sporten in Zuid-Holland !

Deze website bevat informatie over:

  • het aanbod van aangepaste sportmogelijkheden in Zuid-Holland
  • welke sportondersteunende organisaties er zijn die een rol (kunnen) spelen hierbij
Aanvullingen / opmerkingen?
Uw aanvullingen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar aangepastsporten@sportservicezuidholland.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door:
Fonds1818